Vô hiệu hóa Aero Snap

Trong chế độ Windows Aero, theo mặc định, các cửa sổ ứng dụng sẽ dính vào các cạnh của màn hình. Tinh chỉnh này cho phép bạn thay đổi hành vi đó.

Vô hiệu hóa Aero Snap

Để thực hiện điều chỉnh này:

1. Mở Windows Registry Editor (regedit.exe) bằng cách nhấp vào Bắt đầu, sau đó nhấp vào Chạy, sau đó trong hộp mở, nhập regedit và nhấp vào OK.

2. Duyệt qua sổ đăng ký của bạn và tìm Khóa :
[HKEY_CURRENT_USER Control Panel Desktop]

3. Để đặt mục này thành BẬT:

Tạo một giá trị Dword mới (hoặc sửa đổi hiện có) được gọi là WindowArrangementActive và đặt giá trị thành 1.

Để đặt Vô hiệu hóa này:

Tạo một giá trị Dword mới (hoặc sửa đổi hiện có) được gọi là WindowArrangementActive và đặt giá trị đó thành 0.

4. Để đặt lại cài đặt này về giá trị mặc định:

Tạo một giá trị Dword mới (hoặc sửa đổi hiện có) được gọi là WindowArrangementActive và đặt giá trị thành 1.

5. Đóng Registry Editor bằng cách nhấp vào Tệp > Thoát trên thanh menu.

6. Để kích hoạt tinh chỉnh này, vui lòng đóng tất cả các phiên bản của explorer.exe hoặc đợi cho đến khi khởi động lại.

.

Tổng hợp: https://suamaytinhhcm.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *