Tải xuống tệp .IOS Windows 8.1/10 đầy đủ [ Phiên bản mới nhất]

Nếu bạn có kết nối internet tốc độ cao thì bạn có thể tải xuống tệp Windows .IOS trực tiếp từ

Đầu tiên . Link tải file .IOS Windows 8.1 bản mới nhất

Liên kết tải xuống Windows 8.1 Pro

  • phiên bản 32 bit

Tải xuống-3

Windows 8.1 Pro 32-bit (x86).iso

MD5: 6a18304f57e6f53cce7d13b3ae25cd4b

  • phiên bản 64 bit

Tải xuống-3

Windows 8.1 Pro 64-bit (x64).iso

MD5: 444ac8fc87c118feac6cd36c7216230c

Key cài Windows 8.1 Pro: XHQ8N-C3MCJ-RQXB6-WCHYG-C9WKB

Liên kết tải xuống Windows 8.1

  • phiên bản 32 bit

Tải xuống-3

Windows 8.1 32-bit (x86).iso

MD5: 3d3198a42848d1bdec69b6f51b739c7a

  • phiên bản 64 bit

Tải xuống-3

Windows 8.1 64-bit (x64).iso

MD5: 1793069f73287f9e1f1b6fa234777194

Key cài win 8.1: 334NH-RXG76-64THK-C7CKG-D3VPT

2 . Link tải file .IOS Windows 10 bản mới nhất

Tải xuống Windows 10 Pro:

Do chỉ có 2 phiên bản Windows 10 Pro và Windows 10 Home nên phiên bản Windows 10 Pro hiện tại được gọi là Windows 10.

  • Phiên bản 32-bit:

Tải xuống-3

Windows 10 Pro 32-bit (x86).iso

MD5: 5d86e2c22387f1b17bcf87715dc08f3e

  • Phiên bản 64-bit:

Tải xuống-3

Windows 10 Pro 64-bit (x64).iso

MD5: ca2147eb229ae2c28badc53403d9974e

Tải Windows 10 Trang chủ:

  • Phiên bản 32-bit:

Tải xuống-3

Windows 10 Home 64-bit (x64).iso

MD5: ac5b44b9d4fbb542d79df8b96ef2e93d

  • Phiên bản 64-bit:

Tải xuống-3

Windows 10 Home 64-bit (x64).iso

MD5: 0cbdb4e0af6a93a3aeecb8cac19a51a1

.

Tổng hợp: https://suamaytinhhcm.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *