Sử dụng công cụ chống ransomware của Windows 10 để bảo vệ máy tính của bạn

Kích hoạt tính năng bảo vệ chống phần mềm độc hại mới trong Bản cập nhật Windows 10 để giảm khả năng bạn trở thành nạn nhân của cuộc tấn công phần mềm tống tiền tiếp theo.

Công cụ antiransomware làm gì?

Quyền truy cập thư mục được kiểm soát sẽ khóa một số thư mục nhất định để ngăn những thay đổi không mong muốn, bao gồm mã hóa bất chính bằng một cuộc tấn công phần mềm rensomware. Nó chỉ cho phép truy cập các thư mục được bảo vệ bởi các ứng dụng được ủy quyền.

Phần mềm chống ransomware hoạt động như thế nào trong Windows 10?

Microsoft cho phép các ứng dụng biết tính thân thiện cho phép bạn tiếp tục truy cập vào các tệp của riêng mình, nhưng nó bảo vệ các tài liệu và tệp không bị sửa đổi bởi các ứng dụng đáng ngờ hoặc độc hại. Bạn có thể thêm các khoản phụ cấp bổ sung nếu bạn thấy rằng quyền truy cập thư mục kiểm soát hơi kiểm soát và chặn các ứng dụng bạn sử dụng và biết là an toàn.

Làm cách nào để thiết lập phần mềm chống ransomware?

Kiểm soát quyền truy cập thư mục không được bật theo mặc định. Để bật tính năng này, hãy mở Trung tâm Bảo mật của Bộ bảo vệ Windows và đi tới Bảo vệ khỏi mối đe dọa và vi-rút > Cài đặt bảo vệ khỏi mối đe dọa và vi-rút. Trước tiên, hãy đảm bảo rằng bạn đã bật Bảo vệ trong thời gian thực ở trên cùng. Tiếp theo, cuộn xuống và chuyển đổi quyền truy cập thư mục được kiểm soátVỏ máy tính Windows 10

Những thư mục nào được bảo vệ khi sử dụng antiransomware

Trên PC của tôi, các thư mục sau được bảo vệ theo mặc định: Màn hình nền, Tài liệu, Ảnh, Video, Nhạc và Mục ưa thích. Bạn có thể xem danh sách bằng cách nhấp vào liên kết Thư mục được bảo vệ bên dưới nút bật tắt để truy cập thư mục được kiểm soát trong Trung tâm Bảo mật của Bộ bảo vệ Windows.

Bạn có thể thêm nhiều thư mục vào danh sách bằng cách nhấp vào nút Thêm thư mục được bảo vệ và chọn một thư mục. Bạn có thể xóa bất kỳ thư mục nào bạn đã thêm bằng cách nhấp vào thư mục đó trong danh sách Thư mục được bảo vệ rồi nhấp vào nút Xóa. Tuy nhiên, bạn không thể xóa bất kỳ thư mục mặc định nào.

Sử dụng các công cụ chống ransomware Windows 10

Làm cách nào để chọn một ứng dụng

Bên dưới chuyển đổi cho tính năng, hãy nhấp vào Cho phép ứng dụng thông qua quyền truy cập thư mục được kiểm soát, sau đó nhấp vào Thêm ứng dụng được phép . Tại đây, bạn có thể điều hướng đến một ứng dụng mà bạn muốn cho phép và nhấp vào Mở danh sách trắng.

Bảo vệ máy tính của bạn với antiransomware

Công cụ chống ransomware có hoạt động với các ứng dụng chống vi-rút khác không

Không, nó chỉ hoạt động với Windows Defender.

Xem thêm các sản phẩm piano: https://pianohouse.vn, yamaha u3h, piano cơ, piano điện, yamaha clp 735, yamaha clp 745, roland rp701, yamaha rp107

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *