Kích hoạt hoặc vô hiệu hóa tài khoản quản trị viên trong Windows 10

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách bật hoặc tắt tài khoản Quản trị viên ẩn trong Windows 10.

Bạn phải đăng nhập với tư cách Quản trị viên để có thể thực hiện các bước trong hướng dẫn này.

Tài khoản “Quản trị viên” vẫn có trong Windows 10. Bắt đầu từ Windows XP, nó sẽ bị ẩn trong màn hình đăng nhập mặc định và bắt đầu với Vista bị vô hiệu hóa. Ngoài ra, trong Windows 10, ngay cả khi bạn tạo tài khoản cấp quản trị viên mới, nó vẫn yêu cầu nâng cao UAC. Tài khoản mặc định có tên “Quản trị viên” vẫn bị vô hiệu hóa và ẩn. Tuy nhiên, nếu bạn khởi động Windows 10 ở Chế độ an toàn thì nó sẽ được kích hoạt và truy cập được. Bạn có thể bỏ ẩn và kích hoạt tài khoản Administrator nếu muốn.

Cách kích hoạt tài khoản Administrator trong Windows 10

1. Mở cửa sổ nhắc lệnh.

Trong Windows 10, bạn có thể sử dụng hộp tìm kiếm bên trong menu Bắt đầu. gõ CMD ở đó và nhấn CTRL + SHIFT + ENTER để bắt đầu Dấu nhắc lệnh. Điều này cũng hoạt động trên màn hình Bắt đầu.

2. Nhập lệnh sau vào cửa sổ Dấu nhắc Lệnh:

quản trị viên người dùng mạng/hoạt động: có

Kích hoạt tài khoản Administrator trong Windows 10

3. Đăng xuất khỏi tài khoản người dùng hiện tại và bạn sẽ thấy tài khoản “Quản trị viên” mà bạn vừa kích hoạt trên màn hình đăng nhập.

Kích hoạt hoặc vô hiệu hóa tài khoản quản trị viên trong Windows 10

Cách vô hiệu hóa tài khoản quản trị viên trong Windows 10

1. Mở dấu nhắc Lệnh.

2. Nhập lệnh sau vào cửa sổ Dấu nhắc Lệnh:

quản trị viên người dùng mạng/hoạt động: không

Vô hiệu hóa tài khoản quản trị viên trong Windows 10

Tài khoản quản trị viên sẽ bị vô hiệu hóa một lần nữa.

Nó cũng có thể được thực hiện bằng Winaero Tweaker. Chuyển đến Tài khoản người dùng -> Quản trị viên tích hợp:

Vô hiệu hóa tài khoản Administrator trong Windows 10

Sử dụng tùy chọn này để tránh quản lý tài khoản thông qua các lệnh điều khiển

Tổng hợp: https://suamaytinhhcm.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *