Kích hoạt chế độ Dark Theme trong Windows 10

Windows 10 bao gồm cài đặt Chế độ tối, hay còn gọi là Chủ đề tối, giúp thay đổi màu được sử dụng bởi Windows và một số ứng dụng đã cài đặt thành màu tối hơn. Mặc dù chế độ tối ban đầu được tạo để Windows hiển thị ít ánh sáng hơn và do đó sẽ không làm phiền những người khác có thể đang ngủ, nhưng nhiều người thấy rằng họ thích sử dụng chủ đề tối mọi lúc.

Để kích hoạt Chế độ tối của Windows 10, bạn cần vào màn hình cài đặt Màu sắc. Để thực hiện việc này, bạn có thể vào Cài đặt > Cá nhân hóa > Màu sắc hoặc nhập “dark” vào trường tìm kiếm của Menu Bắt đầu như hình bên dưới và chọn “Cài đặt màu“.

Khi bạn đang ở màn hình Cài đặt màu, hãy cuộn xuống cho đến khi bạn thấy “Chọn chế độ ứng dụng mặc định của bạn” như trong hình bên dưới.

Để bật chế độ tối trong Windows 10, chỉ cần chọn cài đặt “Tối” trong “Chọn chế độ ứng dụng mặc định của bạn” và Windows 10 sẽ ngay lập tức thay đổi bảng màu thành chủ đề chế độ tối mới như hình bên dưới.

Giờ đây, Chế độ tối đã được bật, chủ đề tối tương tự này sẽ được sử dụng trong Windows và nhiều ứng dụng của nó.

Tổng hợp: https://suamaytinhhcm.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *