ISUSPM.exe là gì? – Làm thế nào để loại bỏ nó?

ISUSPM.exe là gì?  - Làm thế nào để loại bỏ nó?

ISUSPM.exe là gì?

ISUSPM.exe nó đang sử dụng một lượng lớn CPU và có thể làm chậm máy tính khi khởi động

Đó là ‘Bộ lập lịch dịch vụ cập nhật InstallShield’. Chương trình này không bắt buộc phải khởi động tự động vì bạn có thể chạy nó bất cứ khi nào bạn cần. Bạn nên tắt chương trình này để nó không chiếm dụng tài nguyên không cần thiết.

Địa chỉ tệp là: C:Program FilesCommon FilesInstallShieldUpdateServiceISUSPM.exe

Làm thế nào để vô hiệu hóa quá trình này

Sử dụng các công cụ msconfig: Bắt đầu > Chạy > Nhập: msconfig > Ok > Chọn tab ‘Khởi động’ > Bỏ chọn mục ‘ISUSPM’ > Nhấp vào nút ‘Áp dụng/Ok’.

.

Tổng hợp: https://suamaytinhhcm.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *