Cách thay đổi thời gian trong Windows 11

Đặt thời gian thủ công hoặc tự động và thay đổi định dạng ngày giờ theo khu vực

Những gì để biết

 • Nhấp chuột phải vào Thời gian và Ngày trong thanh tác vụ Windows và chọn Điều chỉnh ngày và giờ.
 • Chọn nút bật tắt Đặt thời gian tự động để tắt, sau đó chọn Thay đổi.
 • Để thay đổi định dạng ngày và giờ, hãy chọn Ngôn ngữ và vùng > Định dạng vùng

Bài viết này giải thích cách thay đổi thời gian trên Windows 11. Bạn cũng có thể thay đổi định dạng ngày và giờ dựa trên khu vực của mình.

Cách thay đổi thời gian trong Windows 11

Cách nhanh nhất để đặt thời gian theo cách thủ công là từ thanh tác vụ Windows.

 • Bấm chuột phải vào tiện ích Thời gian và Ngày trong thanh tác vụ Windows và chọn Điều chỉnh ngày và giờ.

  Cách thay đổi thời gian trong Windows 11

 • Chọn Tắt ở dòng Set Time Automatically để tắt cài đặt thời gian tự động Cách thay đổi thời gian trong Windows 11

 • Chọn Thay đổi trong phần Đặt ngày và giờ thủ công để thay đổi ngày giờ theo cách thủ công

 • Tại ô Change date and time, bạn thiết lập lại ngày giờ, sau đó chọn Change để xác nhận.

  Cách thay đổi thời gian trong Windows 11

Cách thay đổi thời gian trong Control Panel

Bạn cũng có thể đặt ngày và giờ trong Bảng điều khiển Windows.

 • Chọn biểu tượng Tìm kiếm (kính lúp) trong thanh tác vụ Windows 11.

  Cách thay đổi thời gian trong Windows 11

 • Tìm kiếm Control Panel và chọn ứng dụng Control Panel để mở.

  Cách thay đổi thời gian trong Windows 11

 • Chọn Đồng hồ và Vùng .

  Cách thay đổi thời gian trong Windows 11

 • Chọn Ngày và Giờ.

  Cách thay đổi thời gian trong Windows 11

 • Chọn thời gian và ngày tháng theo cách thủ công. Chọn OK để xác nhận các thay đổi của bạn.

  Cách thay đổi thời gian trong Windows 11

Cách tự động đặt ngày và múi giờ của bạn

Nếu thời gian đã được thay đổi theo cách thủ công, bạn có thể đặt lại thành tự động bất kỳ lúc nào.

 • Bấm chuột phải vào tiện ích Thời gian và Ngày trong thanh tác vụ Windows và chọn Điều chỉnh ngày và giờ.Cách thay đổi thời gian trong Windows 11

 • Bật chế độ cài đặt thời gian tự động và chọn Tắt ở dòng Set Time Automatically

  Cách thay đổi thời gian trong Windows 11

 • Kiểm tra Múi giờ và Khu vực ở đầu màn hình để đảm bảo nó chính xác. Nếu không, hãy chắc chắn rằng bạn đã kết nối với internet.

  Cách thay đổi thời gian trong Windows 11

Để chọn múi giờ của bạn theo cách thủ công, hãy chọn menu thả xuống bên cạnh Múi giờ.

Đổi định dạng ngày giờ trên Windows

Định dạng ngày và giờ tùy thuộc vào khu vực của bạn và bạn có thể đặt định dạng này theo cách thủ công.

 • Bấm chuột phải vào tiện ích Thời gian và Ngày trong thanh tác vụ Windows và chọn Điều chỉnh ngày và giờ.

  Cách thay đổi thời gian trong Windows 11

 • Chọn Ngôn ngữ và khu vực.

  Cách thay đổi thời gian trong Windows 11

 • Chọn Định dạng khu vực để xem cài đặt ngày và giờ hiện tại.

  Cách thay đổi thời gian trong Windows 11

 • Chọn Đề xuất bên cạnh Định dạng khu vực.

  Cách thay đổi thời gian trong Windows 11

 • Chọn khu vực của bạn cho định dạng ngày và giờ.

  Cách thay đổi thời gian trong Windows 11

 • Đảm bảo định dạng ngày và giờ của khu vực là định dạng bạn muốn, rồi chọn Thay đổi định dạng

  Cách thay đổi thời gian trong Windows 11

Tổng hợp: https://suamaytinhhcm.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *