Cách tắt ‘Máy in và chia sẻ dữ liệu’ trong Windows

Làm theo các bước sau để tắt chia sẻ tệp và máy in trong Windows 7:

1 – Nhấp vào Bắt đầu quả cầu.

2 – Nhấp vào Bảng điều khiển.

3 – Nhấp vào Xem trạng thái mạng và tác vụ.

4 – Nhấp vào Thay đổi cài đặt chia sẻ nâng cao.

5 – Chọn mục sau bằng cách nhấp vào nút radio:

  • Tắt chia sẻ tập tin và máy in
  • Tắt chia sẻ thư mục chung
  • Tắt tính năng chia sẻ được bảo vệ bằng mật khẩu

6 – Trong phần Truyền trực tuyến phương tiện, nhấp vào Chọn tùy chọn truyền trực tuyến phương tiện.

7 – Nhấp vào Chặn tất cả, sau đó nhấp vào Ok.

8 – Nhấp vào Lưu thay đổi.

Làm theo các bước sau để tắt Chia sẻ tệp và máy in trong Windows 8/8.1:

1 – Nhấn tổ hợp phím Windows + C để mở thanh Charms. (Phím Windows thường nằm ở góc dưới bên trái của bàn phím giữa các phím CTRL và Alt.)

2 – Nhấp vào Cài đặt .

3 – Nhấp vào Bảng điều khiển.

4 -Nhấp vào Xem trạng thái và tác vụ mạng.

5 – Nhấp vào Thay đổi cài đặt chia sẻ nâng cao.

6 – Chọn mục sau bằng cách nhấp vào nút radio:

  • Tắt chia sẻ tập tin và máy in
  • Tắt chia sẻ thư mục chung
  • Tắt tính năng chia sẻ được bảo vệ bằng mật khẩu

6 – Trong phần Truyền trực tuyến phương tiện, nhấp vào Chọn tùy chọn truyền trực tuyến phương tiện.

8 – Nhấp vào Chặn tất cả, sau đó nhấp vào Ok.

9 – Nhấp vào Lưu thay đổi.

Làm theo các bước sau để tắt Chia sẻ dữ liệu và máy in trong Windows 10:

1 – Nhấn tổ hợp phím Windows + S để mở hộp Tìm kiếm.

2 – Nhập từ điều khiển vào hộp Tìm kiếm, sau đó chọn Bảng điều khiển từ danh sách kết quả tìm kiếm.

3- Nhấp vào Mạng và Internet .

4 – Nhấp vào Trung tâm mạng và chia sẻ.

5 – Nhấp vào Thay đổi cài đặt chia sẻ nâng cao.

6 – Nhấp vào từ Riêng tư để mở rộng phần đó, sau đó chọn nút radio bên cạnh Tắt chia sẻ tệp và máy in.

7 – Nhấp vào Khách hoặc Công khai (cấu hình hiện tại) để mở rộng phần đó, sau đó chọn nút radio bên cạnh Tắt chia sẻ tệp và máy in.

8 – Nhấp vào Tất cả các mạng để mở rộng phần đó, sau đó chọn nút radio bên cạnh Tắt chia sẻ thư mục chung.

9 – Nhấp vào Lưu thay đổi.

Chia sẻ thư mục và máy in sẽ bị tắt trên máy tính của bạn.

Tổng hợp: https://suamaytinhhcm.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *