Cách sử dụng Cortana để đăng xuất khỏi tài khoản Windows 10 của bạn

Sử dụng Cortana để đăng xuất khỏi tài khoản của bạn bằng các bước sau:

1. Trong thư mục Programs, nhấp chuột phải, chọn New và nhấp vào Shortcut.

2. Gõ lệnh tắt máy.exe -l sau và nhấn Next :

Đăng xuất khỏi tài khoản Windows 10 của bạn bằng Cortana

Giải thích: Lệnh được đề cập ở trên khởi động Shutdown.exe và sử dụng khóa chuyển -l để yêu cầu hành động đăng xuất.

3. Đặt tên cho lối tắt bằng khẩu lệnh mà bạn muốn sử dụng với Cortana. Ví dụ: “Đăng xuất“.

4. Nhấn Finish để kết thúc.

Tương tự như lệnh trước, giờ đây bạn có thể nói: “Xin chào Cortana: Mở Đăng xuất” để đăng xuất khỏi Windows 10 của bạn.

.

Tổng hợp: https://suamaytinhhcm.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *