Cách hiển thị hoặc ẩn các tệp và thư mục ẩn trong Windows 10, 8 và 7

Các tệp ẩn thường được ẩn vì lý do chính đáng – chúng thường là những tệp rất quan trọng và bị ẩn khỏi chế độ xem khiến chúng khó thay đổi hoặc xóa.

Nhưng nếu bạn muốn xem những tập tin ẩn này thì sao?

Có nhiều lý do chính đáng khiến bạn muốn hiển thị các tệp và thư mục ẩn trong các tìm kiếm và chế độ xem thư mục nhưng hầu hết là do bạn đang xử lý sự cố Windows và bạn cần truy cập vào một trong những tệp quan trọng này để chỉnh sửa hoặc xóa.

Cách hiển thị hoặc ẩn các tệp và thư mục ẩn trong Windows 10, 8 và 7

Hướng dẫn cách hiện, ẩn file, folder ẩn trong Windows 10, 8, 7

 • Mở Control Panel.Mẹo: Nếu bạn cảm thấy thoải mái với dòng lệnh, thì có một cách nhanh hơn để thực hiện việc này. Xem thêm Trợ giúp ở cuối trang rồi chuyển sang Bước 4.
 • Nhấp hoặc nhấn vào liên kết Giao diện và Cá nhân hóa. Lưu ý: Nếu bạn đang xem Trang tổng quan theo cách mà bạn thấy tất cả các liên kết và biểu tượng nhưng không có liên kết và biểu tượng nào được phân loại, thì bạn sẽ không thấy liên kết này. – bỏ qua Bước 3.
 • Nhấp hoặc nhấn vào liên kết File Explorer (Windows 10) hoặc Tùy chọn thư mục (Windows 8/7).
 • Nhấp hoặc nhấn vào tab Xem trong cửa sổ Tùy chọn File Explorer hoặc Tùy chọn thư mục.
 • Trong phần Cài đặt nâng cao:, hãy xác định danh mục các tệp và thư mục ẩn. Lưu ý: Bạn sẽ có thể thấy danh mục Tệp và Thư mục Ẩn ở cuối phần Cài đặt nâng cao: vùng văn bản mà không cần cuộn xuống. Bạn sẽ thấy hai tùy chọn trong thư mục.
 • Chọn tùy chọn bạn muốn áp dụng. “Don’t show hidden files, folder, or drive” là Không hiện các tệp, thư mục hoặc ổ đĩa bị ẩn sẽ ẩn các tệp, thư mục và ổ đĩa đó bằng các thuộc tính ẩn. bật.

  “Hiển thị tệp, thư mục và ổ đĩa ẩn” là Hiển thị tệp, thư mục và ổ đĩa ẩn, cho phép bạn xem dữ liệu ẩn.

 • Nhấp hoặc nhấn OK ở cuối cửa sổ Windows Tùy chọn File Explorer hoặc Tùy chọn thư mục.
 • Bạn có thể kiểm tra xem các tệp ẩn có đang bị ẩn trong Windows 10/8/7 hay không bằng cách duyệt đến ổ C:. Nếu bạn không thấy thư mục có tên ProgramData, các tệp và thư mục ẩn sẽ bị ẩn.
 • Tổng hợp: https://suamaytinhhcm.com

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *