Cách Gỡ cài đặt, Vô hiệu hóa, Hoàn tác Quay lại, Cập nhật Trình điều khiển Thiết bị trong Windows 10/8/7

Trong HĐH Windows, đó là Trình quản lý thiết bị, cho phép bạn xem tất cả phần cứng đã cài đặt cùng với các thuộc tính của nó. Trình quản lý thiết bị cho phép bạn thay đổi cài đặt phần cứng. Khi sự cố liên quan đến hoạt động như gỡ cài đặt, cập nhật, Hoàn tác Quay lại, Bật và Tắt, thì Trình quản lý Thiết bị cũng là một phần của nó. Bài viết cụ thể sẽ cung cấp cho bạn các mẹo về cách “Gỡ cài đặt, Vô hiệu hóa, Hoàn tác, Sao lưu và Cập nhật Trình điều khiển thiết bị trong Windows 10, 8 và 7.

Trình điều khiển thiết bị trong Windows 8

Mẹo gỡ cài đặt, vô hiệu hóa, khôi phục, cập nhật trình điều khiển thiết bị trong Windows 10/8/7

  • Để mở Trình quản lý thiết bị, bạn cần nhấn phím Window + W trong Windows 8.
  • Trong các tùy chọn Trình quản lý thiết bị của Windows 7 xuất hiện sau khi tìm kiếm qua hộp tìm kiếm. Sau đó xác định vị trí Trình điều khiển và nhấp chuột phải vào nó.
  • Sau đó, bạn sẽ thấy các tùy chọn như Cập nhật phần mềm trình điều khiển, Cài đặt trình điều khiển và Gỡ cài đặt phần mềm trình điều khiển.

Giờ đây, trình diễn điểm-điểm sẽ mở đường cho Cập nhật phần mềm trình điều khiển, Hoàn tác quay lại, Vô hiệu hóa và Kích hoạt phần mềm trình điều khiển.

Cập nhật phần mềm Drive

  • Mở Device Manager sau đó tìm Driver bạn muốn cập nhật. Sau đó click chuột phải vào driver rồi chọn Update Driver Software.

Gỡ cài đặt, Vô hiệu hóa, Hoàn tác, Cập nhật Trình điều khiển Thiết bị trong Windows 10/8/7

  • Cập nhật phần mềm trình điều khiển sẽ mở ra hai tùy chọn: Tìm kiếm trực tuyến tự động và Duyệt đến phần mềm trình điều khiển trên máy tính của bạn.

Cập nhật trình điều khiển thiết bị

  • Bạn cần chọn một trong hai tùy chọn để tiếp tục.

Hoàn tác Quay lại, Vô hiệu hóa, Kích hoạt Phần mềm Trình điều khiển

  • Mở Trình quản lý thiết bị sau khi định vị Trình điều khiển để thực hiện thao tác trên. Kích đúp chuột vào Driver hiện tại khi đó một cửa sổ mới chứa các thuộc tính của Driver hiện ra.

Bật hoặc tắt trình điều khiển thiết bị

  • Bây giờ hãy chọn Tab Trình điều khiển, sau đó chọn tùy chọn Roll Back Driver, Disable hoặc Enable Driver và Uninstall Driver xuất hiện.

Gỡ cài đặt, Vô hiệu hóa, Hoàn tác, Cập nhật Trình điều khiển Thiết bị trong Windows 10/8/7

  • Tùy chọn Roll Back Driver trở thành chức năng sau đó cập nhật phần mềm trình điều khiển. Khi bạn muốn gỡ cài đặt Driver được cập nhật gần đây nhất thì hãy nhấp vào tùy chọn này.
  • Các tùy chọn khác như Bật hoặc Tắt Trình điều khiển hoạt động ngược lại. Trong khi Gỡ cài đặt Trình điều khiển sẽ loại bỏ hoàn toàn các tệp Trình điều khiển và sổ đăng ký của phần mềm Trình điều khiển.

Xem thêm các sản phẩm piano: https://pianohouse.vn, yamaha u3h, piano cơ, piano điện, yamaha clp 735, yamaha clp 745, roland rp701, yamaha rp107

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *