Cách đóng chương trình bằng Trình quản lý tác vụ trong Windows 10/8/7

Khi sử dụng Windows, sẽ có lúc bạn cần đóng một chương trình bị đóng băng, là phần mềm độc hại hoặc đơn giản là không hoạt động bình thường. Thật không may, đôi khi chỉ cần nhấp vào nút đóng Windows ( nút đóng) không đóng chương trình đúng cách. Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng Trình quản lý tác vụ Windows để đóng chương trình trong Windows 10, Windows 8 và Windows 7.

Lưu ý: Không chấm dứt các tiến trình Windows cần thiết!

Đảm bảo rằng bạn không chấm dứt bất kỳ quy trình Windows nào cần thiết để Windows hoạt động bình thường vì làm như vậy có thể khiến Windows gặp sự cố hoặc tắt máy. Các quy trình mà bạn thường tránh phải chấm dứt là lsass.exe và csrss.exe.

Cách đóng chương trình trong Windows 10 và Windows 8 bằng Trình quản lý tác vụ

Để kết thúc hoặc đóng một chương trình trong Windows 10 và Windows 8, bạn nên nhấn Ctrl + Alt + Delete trên bàn phím để mở màn hình bảo mật của Windows.

Đóng chương trình bằng Trình quản lý tác vụ

Tại màn hình bảo mật, hiển thị ở trên, nhấp vào nút Trình quản lý tác vụ. Thao tác này sẽ khởi chạy Trình quản lý tác vụ Windows 10/8 như hình bên dưới.

Trình quản lý tác vụ Windows 10

Bây giờ bạn muốn nhấp vào tùy chọn Chi tiết khác để hiển thị danh sách đầy đủ các quy trình đang chạy.

Windows Task Manager 10 Xem chi tiết

Chọn phần mềm hoặc chương trình mà bạn muốn chấm dứt bằng cách nhấp chuột trái vào phần mềm hoặc chương trình đó một lần để phần mềm hoặc chương trình đó được đánh dấu như minh họa trong hình trên. Nhấn nút Kết thúc tác vụ sẽ khả dụng.

Để kết thúc chương trình, hãy nhấp vào nút Kết thúc tác vụ và chương trình sẽ bị chấm dứt.

Cách đóng chương trình trong Windows 7 bằng Windows Task Manager

Để đóng hoặc kết thúc một chương trình trong Windows 7, bạn nên nhấn Ctrl + Alt + Delete trên bàn phím để mở màn hình bảo mật của Windows 7.

Màn hình bảo mật Windows 7

Tại màn hình bảo mật, hiển thị ở trên, nhấp vào nút Trình quản lý tác vụ. Thao tác này sẽ khởi chạy Trình quản lý tác vụ của Windows 7 như hình bên dưới.

Trình quản lý tác vụ Windows 10

Hiện tại nút “End Process” bị ẩn, chọn phần mềm hoặc chương trình mà bạn muốn kết thúc bằng cách nhấp chuột trái vào nó một lần để nó nổi lên như trong hình bên dưới.

Quá trình Windows 7 được chọn

Khi bạn chọn một chương trình, nút “Kết thúc quá trình” sẽ xuất hiện. Để kết thúc chương trình, hãy nhấp vào nút Kết thúc quá trình và chương trình sẽ bị chấm dứt.

.

Xem thêm các sản phẩm piano: https://pianohouse.vn, yamaha u3h, piano cơ, piano điện, yamaha clp 735, yamaha clp 745, roland rp701, yamaha rp107

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *