Cách bật/tắt lịch sử tệp trong Windows 10

Để cho phép Windows 10 tạo bản sao lưu các tệp của bạn, trước tiên hãy đảm bảo rằng ổ đĩa ngoài như ổ đĩa cứng hoặc ổ đĩa flash được kết nối với máy tính của bạn.

Bạn có thể sử dụng Lịch sử tệp để tự động sao lưu các phiên bản tệp của mình theo lịch vào vị trí bạn chọn để lưu. Bạn có thể chọn lưu bản sao lưu vào ổ cứng bên trong, ổ cứng được kết nối bên ngoài (ví dụ: ổ USB) hoặc bạn có thể lưu vào ổ đĩa mạng. Bạn có thể thêm, xóa và loại trừ các thư mục sẽ được sao lưu bằng Lịch sử tệp.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách bật hoặc tắt sử dụng Lịch sử tệp để sao lưu tệp cho tài khoản của bạn trong Windows 10.

  • Phương pháp 1: Để Bật hoặc Tắt Lịch sử Tệp trong Cài đặt
  • Phương pháp 2: Để Bật hoặc Tắt Lịch sử Tệp trong Bảng Điều khiển

Để Bật hoặc Tắt Lịch sử Tệp trong Cài đặt

1. Mở Cài đặt và nhấp vào Cập nhật & bảo mật.

2. Thực hiện bước 3 (tắt) hoặc bước 4 (bật) cho những gì bạn muốn làm.

3. Tắt Lịch sử tệp

Nhấp vào Sao lưu ở bên trái và Tắt bên dưới Tự động sao lưu các tệp của tôi ở bên phải. (xem ảnh chụp màn hình bên dưới)

Bấm vào hình ảnh để xem hình ảnh lớn hơn.  Tên: Settings_Turn_off_File_History.png Lượt xem: 466 Kích thước: 37,9 KB ID: 88169

Bây giờ bạn có thể đóng Cài đặt nếu muốn.

4. Bật Lịch sử tệp

Nhấp vào Sao lưu ở bên trái và Bật bên dưới Tự động sao lưu các tệp của tôi ở bên phải. (xem ảnh chụp màn hình bên dưới)

Bật hoặc Tắt Lịch sử tệp trong Windows 10

Lịch sử tệp bây giờ sẽ được bật. Nếu bạn thích, hãy nhấp vào Tùy chọn khác (xem ảnh chụp màn hình ở trên) và thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với các tùy chọn sao lưu mà bạn muốn. (xem ảnh chụp màn hình bên dưới)

Nhấn vào hình để xem hình lớn hơn.  Tên: Settings_Turn_on_File_History-2.png Lượt xem: 226 Kích thước: 90,8 KB ID: 88171

Để bật hoặc tắt lịch sử tệp trong Bảng điều khiển

1. Mở Bảng điều khiển và nhấp vào Lịch sử tệp

2. Thực hiện bước 3 (tắt) hoặc bước 4 (bật) cho những gì bạn muốn làm.

3. Tắt Lịch sử tệp

Nhấp vào nút Tắt.

Bạn có thể đóng Control Panel nếu muốn.

Nhấn vào hình để xem hình lớn hơn.  Tên: Turn_off_File_History.png Lượt xem: 251 Kích thước: 25,4 KB ID: 88172

4. Bật Lịch sử tệp

Nhấp vào nút Bật.

Bấm vào hình ảnh để xem hình ảnh lớn hơn.  Tên: Turn_on_File_History-1.png Lượt xem: 302 Kích thước: 26.0 KB ID: 88173

Bấm vào hình ảnh để xem hình ảnh lớn hơn.  Tên: File_History_previous_backup.png Lượt xem: 210 Kích thước: 34,6 KB ID: 111648

Lịch sử tệp bây giờ sẽ được bật. Nếu muốn, bạn có thể thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với các tùy chọn sao lưu mà bạn muốn.

  • Chọn ổ đĩa cho Lịch sử tệp
  • Loại trừ các thư mục khỏi bản sao lưu
  • Thay đổi tần suất lưu các bản sao tệp của bạn trong Cài đặt nâng cao
  • Thay đổi khoảng thời gian lưu các phiên bản tệp đã lưu của bạn trong Cài đặt nâng cao

Nhấn vào hình để xem hình lớn hơn.  Tên: Turn_on_File_History-2.png Lượt xem: 234 Kích thước: 22.0 KB ID: 88174

Nhấn vào hình để xem hình lớn hơn.  Tên: Turn_on_File_History-3.png Lượt xem: 215 Kích thước: 21,3 KB ID: 88175

Nhấn vào hình để xem hình lớn hơn.  Tên: Turn_on_File_History-4.png Lượt xem: 199 Kích thước: 17.1 KB ID: 88176

Tổng hợp: https://suamaytinhhcm.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *