Cách bật GodMode trong Windows 10

Ba phiên bản Windows cuối cùng có một tính năng ẩn gọi là Godmode, tính năng này vẫn có trong Windows 10. Về cơ bản, Godmode là một thư mục chứa các liên kết đến tất cả các cài đặt trên hệ thống Windows.

Tại sao bạn cần nó? Tính năng này rất hữu ích cho dân IT, dân quản lý máy tính và rõ ràng là cho những người đam mê nâng cao. Hầu hết người tiêu dùng không có nhu cầu về tính năng này và trên thực tế, nó có thể tự gây hại cho hệ điều hành.

Kích hoạt GodMode trong Windows 10

1. Đảm bảo tài khoản hệ thống của bạn có quyền quản trị

2. Tạo một thư mục mới trên màn hình nền. Nhấp chuột phải vào màn hình nền Windows 10 và chọn Mới > Thư mục

3. Đặt tên cho thư mục: GodMode. {ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C} và nhấn enter/return để dính.

Kích hoạt GodMode trong Windows 10

Chào mừng đến với GodMode!

Tôi sẽ nghiên cứu những thứ này và nói về một số thứ độc đáo và có giá trị hơn. Giữ nguyên.

PS Mặc dù tôi đã viết mẹo này cho Windows 10, nhưng nó cũng hoạt động với các phiên bản Windows khác. Hãy thử nó trên phiên bản bạn đang sử dụng. Hoạt động tốt cho Windows 10 và 8.1

.

Tổng hợp: https://suamaytinhhcm.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *