BitLocker Drive Encryption – Mở khóa dữ liệu bị khóa hoặc ổ đĩa di động

Cách mở dữ liệu hoặc ổ đĩa di động bị khóa bằng mã hóa ổ đĩa BitLocker

Thông tin

Phần này sẽ chỉ cho bạn cách mở ổ đĩa dữ liệu bên trong hoặc ổ đĩa di động (ví dụ: ổ flash USB hoặc ổ đĩa ngoài) đã bị khóa bằng Mã hóa Ổ đĩa BitLocker trong Windows 7 và hiện không thể truy cập được.

Các ổ đĩa thông thường sẽ bị khóa sau khi bạn đăng xuất hoặc khởi động lại máy tính.

Cảnh báo

Nếu bạn quên hoặc mất mật khẩu cho dữ liệu hoặc ổ đĩa di động của mình thì bạn phải có khóa khôi phục BitLocker đó để có thể mở khóa và truy cập lại ổ đĩa.

Bạn nên có một bản sao khóa khôi phục BitLocker của mình nếu bạn đã làm những gì được đề xuất ở bước 6 hoặc 11 của TÙY CHỌN MỘT trong hướng dẫn bên dưới để lưu khóa khôi phục để lưu, lưu và in lại khóa khôi phục hoặc ghi khóa khôi phục ở đâu đó vì sự bảo vệ an toàn.

Phương pháp 1: Để mở khóa dữ liệu hoặc ổ đĩa di động bằng BitLocker Wizard

Đầu tiên. Bạn có thể thực hiện bước 2 hoặc 3 bên dưới tùy ý muốn sử dụng.

2. Mở Bảng điều khiển (biểu tượng), nhấp vào biểu tượng Mã hóa ổ đĩa BitLocker của BitLocker và nhấp vào liên kết Mở khóa ổ đĩa cho ổ khóa bạn muốn mở khóa. (xem ảnh chụp màn hình bên dưới)

Mã hóa ổ BitLocker

A) Nếu được nhắc bằng UAC, hãy nhấp vào Có .

B) Đóng Bảng điều khiển và chuyển sang bước 4 hoặc bước 5.

HOẶC

3. Mở cửa sổ Máy tính, nhấp chuột phải vào ổ khóa bạn muốn mở khóa và nhấp vào Mở khóa Ổ đĩa…. (xem ảnh chụp màn hình bên dưới)

BitLocker Drive Encryption - Mở khóa dữ liệu bị khóa hoặc ổ đĩa di động-locked-internal.jpg

A) Nếu được nhắc bằng UAC, hãy nhấp vào Có.

B) Chuyển đến bước 4 hoặc bước 5 .

4. Nhập mật khẩu để mở khóa Drive này

A) Nhập mật khẩu và nhấp vào Mở khóa. (xem ảnh chụp màn hình bên dưới bước 5A)
Chú ý: Mật khẩu sẽ có ít nhất 8 chữ cái và/hoặc số dài.

B) Chuyển sang bước 6.

5. Để nhập “Khóa khôi phục BitLocker” để mở khóa Drive

Chú ý: Bước này là nếu bạn bị mất hoặc quên mật khẩu của ổ đĩa này.

A) Nhấp vào liên kết Tôi quên mật khẩu. (xem ảnh chụp màn hình bên dưới)

Mã hóa BitLocker Encryption - Mở khóa dữ liệu bị khóa hoặc ổ đĩa di động-forgot.jpg

B) Sử dụng số “ID khóa khôi phục” được cung cấp trong ảnh chụp màn hình bên dưới, tìm khóa khôi phục BitLocker cho ổ đĩa này, sau đó nhấp vào Nhập khóa khôi phục. (xem ảnh chụp màn hình bên dưới)

Mã hóa BitLocker - Mở khóa dữ liệu bị khóa hoặc ổ đĩa di động-step1.jpg

Mã hóa BitLocker Encryption - Mở khóa dữ liệu bị khóa hoặc ổ đĩa di động-step2a.jpg

Mã hóa BitLocker Encryption - Mở khóa dữ liệu bị khóa hoặc ổ đĩa di động-step2b.jpg

C) Nhập số khóa khôi phục BitLocker dài và nhấp vào Tiếp theo. (xem ảnh chụp màn hình bên dưới)

BitLocker Drive Encryption - Mở khóa dữ liệu bị khóa hoặc ổ đĩa di động-step3.jpg

D) Nhấp vào Kết thúc và tiếp tục đến bước 6.

Chú ý: Nếu quên mật khẩu, bạn có thể nhấp vào Manage BitLocker và Change password to unlock drive để tạo mật khẩu mới sử dụng.

BitLocker Drive Encryption - Mở khóa dữ liệu bị khóa hoặc ổ đĩa di động-step4.jpg

6. Các ổ đĩa bây giờ sẽ được mở khóa cho đến khi bạn đăng xuất hoặc khởi động lại máy tính vào lần tiếp theo.

BitLocker Drive Encryption - Mở khóa dữ liệu bị khóa hoặc ổ đĩa di động-unlocked_internal.jpg

Cách 2: Mở khóa dữ liệu hoặc ổ đĩa di động trong Command Prompt

Đầu tiên. Mở cửa sổ nhắc lệnh nâng cao, sau đó thực hiện bước 2 hoặc 3 bên dưới để xem bạn muốn sử dụng tùy chọn nào.

2. Sử dụng mật khẩu để mở khóa Drive này

A) Trong cửa sổ lệnh hiện ra, gõ lệnh bên dưới và nhấn Enter. (xem ảnh chụp màn hình bên dưới)
Chú ý: Thay thế E: trong lệnh bên dưới với ký tự ổ đĩa của ổ đĩa bị khóa mà bạn muốn mở khóa thay thế.

quản lý-bde-mở khóa E: -mật khẩu

BitLocker Drive Encryption - Mở khóa dữ liệu bị khóa hoặc ổ đĩa di động-cmd-password.jpg

B) Khi được nhắc trong cửa sổ nhắc lệnh nâng cao, hãy nhập mật khẩu cho ổ đĩa và nhấn Enter.

GHI CHÚ: Bạn sẽ không thấy mật khẩu khi bạn nhập. Mật khẩu phải dài ít nhất 8 chữ cái và/hoặc số.

C) Chuyển sang bước 4.

3. Sử dụng “Khóa khôi phục BitLocker” để mở khóa Drive

Chú ý: Bước này là nếu bạn bị mất hoặc quên mật khẩu của ổ đĩa này.

A) Định vị khóa khôi phục BitLocker cho ổ đĩa này. (xem ảnh chụp màn hình bên dưới)

Mã hóa BitLocker Encryption - Mở khóa dữ liệu bị khóa hoặc ổ đĩa di động-step2a.jpg

Mã hóa BitLocker Encryption - Mở khóa dữ liệu bị khóa hoặc ổ đĩa di động-step2b.jpg

B) Trong cửa sổ lệnh hiện ra, gõ lệnh bên dưới và nhấn Enter. (nhìn bức ảnh bên dưới)

Chú ý: Thay thế E: làm theo lệnh bên dưới với ký tự ổ khóa của ổ khóa bạn muốn mở khóa và thay thế Khóa khôi phục BitLocker bằng lệnh bên dưới với phím khôi phục âm lượng thực cho ổ đĩa.

quản lý-bde-mở khóa E: -rp Khóa khôi phục BitLocker

BitLocker Drive Encryption - Mở khóa dữ liệu bị khóa hoặc ổ đĩa di động-cmd-recovery_key.jpg

C) Chuyển sang bước 4.

4. Các ổ đĩa sẽ luôn được mở khóa cho đến khi bạn đăng xuất hoặc khởi động lại máy tính vào lần tiếp theo.

Tổng hợp: https://suamaytinhhcm.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *