Bật Cảnh báo Caps Lock, Num Lock hoặc Scroll Lock trong Windows 10/8/7

Đã bao nhiêu lần bạn vô tình nhấn phím Caps Lock và tiếp tục gõ…??? Mặc dù Caps Lock là một công cụ hữu ích, nhưng khi bạn muốn viết mọi thứ bằng chữ hoa, nó có thể gây ra sự cố, nếu bạn vô tình nhấp vào nó và mọi thứ được gõ bằng chữ hoa. Điều này có thể gây ra sự cố, đặc biệt là khi nhập mật khẩu.

Bật Thông báo hoặc Cảnh báo Caps Lock

Bật thông báo caps lock! Trong Windows 10/8/7, bạn có thể đặt nó để nghe âm thanh cảnh báo khi nhấn phím Caps Lock, Num Lock hoặc Scroll Lock.

Để bật tính năng này, hãy mở Bảng điều khiển > Trung tâm Dễ truy cập > Làm cho bàn phím dễ sử dụng hơn.

Chọn hộp kiểm Bật phím chuyển đổi.

Nhấp vào Áp dụng > OK.

Bây giờ, bạn sẽ nghe thấy âm thanh khi nhấn Caps Lock, Num Lock hoặc Scroll Lock.

Windows sẽ phát ra tiếng bíp cảnh báo mỗi khi bạn nhấn phím Caps Lock, Num Lock hoặc Scroll Lock. Những cảnh báo này có thể giúp bạn tránh vô tình nhấn phím.

Tổng hợp: https://suamaytinhhcm.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *